Search
  • alt-right Buddha

Verdidebatt

Før jeg startet denne bloggen var jeg fra tid til annen aktiv i verdidebatt, Vårt Lands diskusjonsforum. Verdidebatt bidro med et lite dytt i min politiske vandring mot høyre, men jeg har vært lite aktiv i de senere år. Jeg skrev et lite innlegg der i august 2018 og trykket på publiseringsknappen. Men denne gangen ble ikke innlegget godkjent. Hva var det jeg så skrev?Det bør først nevnes at jeg meldte meg inn i partiet Alliansen sist sommer og ble kjent med noen av folkene der. Jeg dro til Arendal på dagstur og var med og sto på stand for partiet. Det var en del baluba på den tiden rundt noen av Lysglimt Johansens utsagn om at politiske beslutningstakere skal holdes rettslig ansvarlige. Lysglimt har som kjent sin egen måte å uttrykke seg på og liker jo å provosere.


Her er i hvert fall mitt innlegg som ikke ble godkjent:


Dagens artikkel i Dagsavisens, forfattet av Sindre Bangstad kan leses som en "hitpiece" mot Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen. I et demokrati skal det være plass til meningsmotstandere og i denne artikkelen hevdes det at Lysglimt Johansen ønsker dødsstraff for meningsmotstandere. Det er en mildt sagt uærlig påstand.


Det forslaget Lysglimt Johansen prøver å reise er et nytt landsvikeroppgjør mot politiske beslutningstakere og ikke meningsmotstandere. Det er nå en gang et faktum at våre politiske ledere har gjort beslutninger over hodet på folk og grunnlov, både i forhold til EØS- avtalen og oppgivelse av suverenitet over finanstilsynet. Nå senest også Acer- saken, hvor arbeiderpartiet sikret flertall for suverenitetsavståelse med alminnelig flertall og ikke 3/4 flertall som grunnloven krever. Alle disse beslutningene har hatt og vil komme til å få store konsekvenser for det norske folk.


Norske politikere viser med all tydelighet at de ikke bryr seg om folkets vilje, folket vurderer jo kun følelsesmessig og ikke med rasjonalitet som Fru Solberg i sin arroganse hevder. Med andre ord; folket vet ikke sitt eget beste. Lysglimt Johansen har riktignok ytret seg på en provoserende måte, men ikke mer provoserende enn hva som alltid har vært akseptabelt i demokratiske samfunn.


Nå kan man godt diskutere om hvorvidt disse avgjørelsene kvalifiserer til dødsstraff, men det må uansett være lov å fremsette at politiske beslutninger skal få rettslige konsekvenser, men Bangstad vinkler det til at det er meningsmotstandere som skal straffes. Det er ganske oppsiktsvekkende.


Verre var det ikke. Ingen begrunnelse ble gitt (annet enn et vagt "bryter med retningslinjene") og det ble heller ikke bedt om en. Det var tydelig at jeg hadde tråkket over en grense og grensen lå ved et saklig forsvar av Lysglimt Johansen. Det kunne ikke passere sensuren.


Verdidebatt pleide å være bra, men ting har tydeligvis skjedd på verdidebatt siden sist jeg var aktiv der. Kommentarfeltet er for eksempel fjernet, i tråd med den nye sensur- ånd. Mine nyervervede standpunkter er vel heller ikke stuerene men nå har jeg min egen blogg, så det får være det samme.


Nå må det sies at mitt medlemskap ble kortvarig i Alliansen. Jeg har fortsatt visse sympatier for Lysglimt Johansens partiprosjekt, men hans twitter- galskap var flere ganger umulig å forsvare på en saklig måte. Alliansen ble for useriøst, og da det ble klart at det lovede partiprogrammet ikke ville materialisere seg, så ble jeg på invitasjon med på et nytt partiprosjekt.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar