Search
  • alt-right Buddha

Trædal er uhederlig

Eivind Trædal slår til igjen med et innlegg i Dagbladet og denne gangen vil han gjerne gi noen tips til Erna Solberg om hvordan hun best bekjemper muslimhat. Innlegget må ses i lys av det nylige attentatet mot Al- Noor Islamic Centre i Bærum sist lørdag. At han blander muslimhat og kritikk av Islam og multikultur er en sak, men han vil stenge munnen på de som bedriver saklig kritikk av sistnevnte ukulturer i vårt samfunn.Tror han i sin forvillelse at han på magisk vis vil få problemene til å fordufte ved å nekte folk en offentlig debatt? I Dagsavisen advarer han mot å la ulver fremstå i fåreklær og å la de renvaske hat som islamkritikk eller innvandringskritikk. Er det slik at all islamkritikk bunner i et slags hat? I så fall hvordan? Det er her Trædal feiler for han klarer ikke påpeke sammenhengen mellom muslimhat og saklig islamkritikk. I mangel på gode argumenter tyr han til skitne knep som, stråmannsargumentasjon, slurvete sitathenvisninger, mistenkeliggjøring og direkte løgn.


Det kan se ut til at Trædal har som prinsippsak ikke å linke til disse fæle nettstedene han refererer til, man må for eksempel klikke seg gjennom et par artikler før man faktisk kommer til Hege Storhaugs artikler. Leser han i det hele tatt hva Storhaug skriver i sine artikler? Kanskje ikke, men om han gjør det så er han uredelig.


Vi tar det punkt for punkt:


1) Ikke gi millioner til Human Rights Service over statsbudsjettet.


Ifølge Aftenposten skriver Hege Storhaug at Erna Solberg burde (...) beklage sitt kultursvik overfor nasjonen, og linker til Storhaugs artikkel. Men jeg finner ikke utspillet i hennes artikkel. Ikke at et slikt utspill hadde vært galt, det er helt innenfor hva som er akseptabelt, selv om man skulle være uenig. Aftenpostens artikkel redegjør også for at menigheten Solberg besøkte er ekstremistisk og de stiller statssekretær Laila Bokhari det betimelige spørsmål: «- I 2009 sa du at Jamaat-e-Islami er en ekstrem og fundamentalistisk gruppering i Pakistan. Var det da klokt av statsministeren å besøke en moské inspirert av denne organisasjonen?»


Når jeg sitter og leser gjennom Hege Storhaugs artikkel som Trædal indirekte linker til via Aftenpostens artikkel så slår det meg at muslimhatet er totalt fraværende. Kritikkens fokus holder seg på Islam og dens ideologi, ikke den enkelte muslim. Storhaug antyder at Erna Solberg er naiv i sin omgang med Islamic Cultural Centre, og burde ha gjort leksen sin. Hun skriver at; «Solberg valgte Maududi-moskéen, en direkte avlegger av ekstremistpartiet Jamaat-i-Islami i Pakistan, som promoterer kjønnsfascisme av verste slag og et samfunn fullstendig underlagt barbariske sharialover på alle nivå.» Hun påpeker også at Solberg aldri stiller noen harde spørsmål til menigheten og at hun er skuffet over statsministeren. Hva tenker «feministen» Solberg om det forkvaklede kvinnesynet de står for, spør Storhaug. Ja, hva tenker «feministen» Trædal om det? Hva mener Trædal om at Islamsk råd Metab Afsars åndelige leder Ul Qadri mener at «blasfemikere» skal «henrettes som hunder», om de kritiserer Muhammed eller islam. Er man muslimhater om man påpeker dette? Er Laila Bokhari muslimhater?


Det er vel derfor Trædal heller vil slenge fra seg stygge adjektiver enn å gå til bunns i Storhaugs artikkel for da blir han bevisstgjort et etisk dilemma: hvitvaske Islam, eller kritisere Islams råtne kvinnesyn. For en ekte feminist burde valget være enkelt. Men Trædal er feig.2) Ikke utnevn en justisminister som har sagt at vi trenger et «korstog» mot islam.


Var dette et uheldig ordvalg fra tidligere Justisminister Anders Anundsen? Kanskje. Hele facebook- uttalelsen går som sådan: «Jeg håper at min sønn kan leve opp med den samme friheten som jeg tar som en selvfølge. Denne helgen er jeg alenepappa, det er herlig. Men jeg håper at han får oppleve den samme friheten som meg. Dessverre er jeg ikke sikker. Jeg frykter at et nytt korstog blir nødvendig.»


Korstog var kanskje et unødvendig begrep å bruke, men mange av oss sitter med rette inne med samme uro som Anders Anundsen.


Trædals kritikk av Anundsens støtte til Tommy Robinson gir enda en gang følelsen av at han ikke vet hva han snakker om. Har Trædal fulgt med på noen av Robinsons intervjuer opp gjennom årene? Har han ikke lagt merke til en utvikling? Har han fått med seg at Tommy Robinson har tatt avstand fra mange av tingene han gjorde i sin ungdom og at han gikk ut av EDL, nettopp fordi organisasjonen hadde blitt kuppet av høyreekstreme? Har han fått med seg at han gikk inn i samtaler med den muslimske organisasjonen Quilliam? Har han fått med seg at Robinson utrettelig har arbeidet for å belyse fremferden til «grooming gangs» med muslimsk kulturbakgrunn? Han har jobbet for rettferdighet for de tusenvis av unge jenter som har vært offer for disse gjengene, offer for myndighetenes berøringsangst og manglende vilje til å rydde opp i skandalen?


Trædal har ikke satt seg inn i fakta, men fremstår som intellektuelt uhederlig.3) Ikke utnevn en justisminister som blir tvunget til å gå av fordi hun på dårlig skjult måte spredte en kjent konspirasjonsteori om Arbeiderpartiet og muslimske ekstremister.


Trædal hevder følgende; «Ved å klistre Arbeiderpartiet opp mot de voldelige terroristene i Al-Shabab, bidro hun på en dårlig skjult måte til å bygge opp under den livsfarlige Eurabia-konspirasjonsteorien.»


Årsakene til at Europa har åpnet dørene til muslimsk innvandring er sammensatt. Trædal vil ha det til at Listhaug sprer konspirasjonsteorier selv om hun ikke har nevnt Eurabia- teorien med et ord. Dette er løgn og Trædal bør underbygge en slik beskyldning med fakta. Det eneste Sylvi Listhaug gjorde var å illustrere med en «meme» det groteske i at våre folkevalgte var mer opptatt av å ta vare på terroristers rettigheter enn det norske folks sikkerhet. Det eneste kritikkverdige i dette var kanskje at man kunne få inntrykk av at det kun var Arbeiderpartiet som stemte mot FrPs forslag, for det var det ikke tilfellet. Alle partiene på tinget stemte mot FrPs forslag om å suspendere statsborgerskap inntil dom og eventuelt frifinnelse forelå. Egentlig et ganske moderat forslag og personlig ville jeg gått mye lenger.4) Still høyere krav til dine samarbeidspartnere.


Trædal starter med en klassisk «guilt by association». Trond Ellingsen i Asker FRP har sittet i styret til Anders Behring Breiviks favorittnettsted Document. Det gjør selvfølgelig Ellingsen medansvarlig for alle de som var offer for 22. Juli- attentatet. Ellingsen hadde også gjort den utilgivelige forbrytelsen å støtte Ole Jacob Johansen, som hadde sammenliknet utnyttelsen av Greta Tunberg med Nazi- propaganda. Kanskje drøyt det også, men Johansen har gitt sitt tilsvar på dette og står fast ved at det ikke hersker noen tvil om at Greta Tunberg blir utnyttet og påpeker at barn opp gjennom historien har blitt utnyttet i propagandaøyemed.


Men miljøforkjemperen Tunberg er kanskje en hellig ku for Trædal.


Det som bekymrer meg med folk som Trædal, som tross alt øver stor innflytelse på sin omverden, er at de ønsker å stenge en nødvendig debatt. Det handler ikke om å finne ut hva som er sant og riktig. Det handler om å sette merkelapper på folk og peke dem ut som onde mennesker. Lykkes han og hans like å stenge denne debatten vil flere trykk- kokere komme til å eksplodere og det er ingen tjent med.


Vi som har argumentene i orden er motiverte for en fredelig og demokratisk kamp gjennom debatt og avisinnlegg. Vi har intet behov for å ty til vold og vi tar like mye avstand fra slik atferd. Vold er forkastelig og en garanti for å tape denne viktige sivilisasjonskamp.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar