Search
  • alt-right Buddha

Stig Berntsen er totalitær og motstander av ytringsfriheten.

Updated: Aug 24, 2019


Et sterkt sensurert og forkortet tilsvar til Rødt- politiker Stig Berntsen ble publisert i papirutgaven av Dagsavisen. Dette er det fulle tilsvaret slik det opprinnelig ble sendt inn.


«- Det er vanlig å vise avsky mot rasisme», sier Stig Berntsen og i det gode hatets tjeneste tillater han seg å oppføre seg som en bølle. Vi i Selvstendighetspartiet er, ifølge ham, rasister og vi er per definisjon de onde. At definisjonen på rasisme er både vag og i stadig endring er en ting. Rasisme-beskyldningene gir også assosiasjoner som ingen ønsker å identifisere seg med. Man får et mentalt bilde av menn som kler seg ut i hvite heldekkende klær og nazister som marsjerer truende i gatene.Det er et vrengebilde og det tror jeg Berntsen selv vet, men så lenge han kan høste sympati og kunne rettferdiggjøre sin stygge atferd så spiller det kanskje ingen rolle. Voldsvenstre har ikke argumentene de har kun volden og terroren, i likhet med visse andre totalitære i vårt samfunn som de liker å slå ring om.


Stig Berntsen mener han blir fratatt muligheten til å drive valgkamp, men kan ikke vise til et eneste eksempel på at vi eller andre på høyresiden har sabotert Rødts valgkampanje. Han klager over at folk fra det han kaller «ytre høyre» får lov til å spre budskapet sitt under politibeskyttelse. Det han ikke nevner er at vi er avhengig av politibeskyttelse for å kunne drive valgkamp – nettopp på grunn av Berntsen og hans like. Han har gjentatte ganger trakassert de som står på stand.


Berntsen liker ikke at enkelte av oss bærer forsvarsspray, men det er ikke godt å vite hva Stig Berntsen og hans kumpaner kan finne på. Berntsen selv har voldshistorikk, han slo til Vidar Kleppe, den gang leder for Demokratene, i 2006. Vi har ellers mange eksempler på aggressiv atferd fra andre i Blitz- miljøet; spytting, direkte fysiske angrep og trusler. Vi har også fått kastet kokende kaffe etter oss. Dette politianmeldes fortløpende, men blir ofte henlagt.


«– Det føles absurd å havne i fengsel etter å ha gått på Karl Johan», sier Berntsen og med det prøver han å få det til at Norge er en politistat. Politiet gjør en viktig jobb for å beskytte de som jobber for en fredelig og demokratisk løsning på samfunnsproblemene mot selvrettferdige voldelige personer.Hva mener Selvstendighetspartiet?


Men hva er det vi mener som er så forferdelig at vi må bekjempes med alle midler? Det angivelige kontroversielle i vår politiske ambisjon er at vi ønsker – i likhet med alle andre land og kulturer til alle tider – etnokulturell kontinuitet for vårt land og selvfølgelig tror vi ikke at multikulturalisme som idé er noe man kan bygge et stabilt samfunn på. Vi mener dette politiske prosjekt har vært feilslått og vi har nok av eksempler å vise til både her på berget og i det store utland. Vi ønsker å se om det er mulig å «klemme majonesen tilbake i tuben» – ved tilbakevandring. Men vi har ingen intensjon om å hive ut alle innvandrere.Kriminelle, jihadister, muslimske fundamentalister, hatpratende imamer og andre som misbruker vår gjestfrihet og som undergraver vårt demokrati, vil riktignok bli deportert. Men for øvrig ønsker vi å gi økonomisk bidrag for å stimulere til frivillig tilbakevandring. De får muligheten til å opprette virksomhet slik at de lettere kan reetablere seg i sine opprinnelige hjemland. Vi mener dette er til det beste for oss – som folk og nasjon – men også til det beste for de det måtte gjelde. Noen vil komme til å velge å bli værende i Norge og det er helt uproblematisk, de vil nok smelte inn med vår øvrige befolkning og bli en del av vår fremtidige homogene norske kultur.

Vi er en naturlig reaksjon på en venstreliberalisme og en globaliseringsprosess som har fått gå for langt.Støtte fra Kierulf


Heldigvis får vi støtte fra Anine Kierulf, Fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettrettigheter. Ikke i vår politikk, men i vår rett til å ytre våre meninger og å drive politisk valgkamp. På offentlig sted har alle rett til å ytre seg eller demonstrere, det innebærer blant annet å kunne ha en stand, forklarer hun.

Det betyr at Berntsen må gjerne stå der med sin plakat. Men vi aksepterer ikke at han forstyrrer vår valgkamp ved generell aggressiv oppførsel, å lage støy, trakassere de som står på standen og de som har vært innom og snakket med oss eller stikke et kamera opp i ansiktet på oss.


Jeg vil gjerne avslutte med en takk til politiet for den innsatsen de gjør for å beskytte ytringsfriheten.

113 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar