Search
  • alt-right Buddha

Marrakesh- avtalen

Updated: Aug 31, 2019


Man skal være forsiktig med å beskylde folk for å lyve, ikke minst vår egen statsminister Erna Solberg. Men jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal tro. Er hun mindre begavet? Er hun så lat kanskje, at hun ikke har giddet å lese gjennom avtalen. Er hennes engelskkunnskaper så dårlige at hun ikke har forstått hva avtalen går ut på? Man kan bare spekulere.


– Migrasjon er en stor utfordring for verdens land, derfor trenger vi et felles utgangspunkt for det politiske arbeidet for å håndtere migrasjon bedre. Det er enighet om at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll, sier statsminister Erna Solberg.


Det var jo en lettelse vil noen si, våre myndigheter ønsker å få kontroll på irregulær innvandring. Jeg regner med at begrepet irregulær i denne sammenhengen betyr illegal og undrer meg samtidig hvorfor man ikke bare heller bruker dette sistnevnte begrepet. Men som vi skal komme til å se så må ikke uttrykket; bringes under kontroll leses som et ønske om å begrense innvandring.We’re not going to sign a document that surrenders Australias sovereignty.


- Peter Dutton


Vi vet fra tidligere hvor Solberg står i forhold til Norges suverenitet og selvråderett, det er ikke hennes førsteprioritet. Derfor stoler jeg ikke på henne eller noen av våre ledende politikere. Vi vet at Solberg ikke står på barrikadene for en begrenset innvandring og det er en kjent sak at FN er veldig pro- innvandring, og denne avtalen gjør klart uttrykk for at det skal bli lettere og tryggere å migrere til vestlige land.


Men det er da vel ikke så farlig når avtalen ikke er juridisk bindende. Men denne karen, hvem han nå enn er, hevder at avtalen utgjør et rettslig rammeverk som de deltakende landene forplikter seg å bygge ny lovgivning rundt.
En selvmordsavtale


Et bilde sier mer enn tusen ord. Man trenger i grunn ikke lese noen ting annet enn å gå inn på FN's egne sider som omhandler flyktninger og migranter og ta en titt på forsidebildet. De er vel søte disse turtelduene, eller hva? Men vi vet hva dette handler om, det handler om å ufarliggjøre innvandring fra muslimske land. Det kan godt være at disse to er verdens søteste mennesker, men vi vet at mange muslimer forakter vesten, dets folk, dets kultur og dets religion. Masseinnvandring fra disse landene vil uunngåelig føre til konflikt og slutten på Europa slik vi kjenner det:I lys av alt dette følte jeg derfor et sterkt behov for å være med og markere motstand mot denne avtalen. Søndag 25. november ble det holdt en demonstrasjon mot Marrakesh- avtalen også kjent som Global compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Avtalen er et forsøk på å gjøre noe som i utgangspunktet er ulovlig – lovlig, slik at globalistenes agenda om befolkningsutbytte i Europa lettere kan gjennomføres.Migration should not be governed by an international body, unaccountable to our own citizens.


- Donald Trump


Det er mange problematiske sider ved denne avtalen. Ikke bare tar den utgangspunkt i at innvandring er en menneskerett men også at det ikke skal skilles mellom økonomiske migranter og flyktninger. Alle migranter får rettigheter i hue og ræva. Det anses at hvert et enkelt land ikke kan håndtere innvandringen på egen hånd. Noe som åpenbart er sludder – Ungarn har vist veg og har bygget gjerde, i tillegg er det begrenset med velferdsgoder å hente. Så migranter er i utgangspunktet heller ikke interessert i å komme annet enn for gjennomreise.


Ved nærmere ettersyn står det svart på hvitt at avtalen, som regjeringen i utgangspunktet gav inntrykk av, ikke har som intensjon å få kontroll på innvandringen. Det er snakk om …facilitate safe, orderly and regular migration. Jo, man kan kanskje kalle det kontroll, men visselig ikke i samme betydning som å begrense. Dette punktet alene kan potensielt åpne for en endeløs strøm av migranter inn i Europa og løgnaktige politikere kan i ettertid hevde at de aldri snakket om å begrense. De er meget dyktige til å velge ord som kan tolkes i dobbel mening.


It strives to create conducive conditions that enable all migrants to enrich our societies through their human, economic and social capacities, and thus facilitate their contributions to sustainable development at the local, national, regional and global levels.


FN har kun et perspektiv på migrasjon og det er at det er utelukkende positivt om vi legger til rette for det. At stadig flere i Europa opplever «berikelsen» som problematisk bryr man seg ikke om, for som vi skal komme til å se så vil avtalen sørge for å slå hardt ned på alle som er kritiske til masseinnvandringen.

We also reaffirm the commitment to eliminate all forms of discrimination, including racism, xenophobia and intolerance against migrants and their families.


Nå er vi ved roten av hva FN ønsker å oppnå: sensur av kritikk. Muslimers intoleranse mot ikke- muslimer ignoreres glatt, men om du som hvit europeer motsetter deg masseinnvandringen da er du en rasist og xenofob, og vil sansynligvis komme til å straffes for det. Kort sagt: hold kjeft og betal for din egen undergang.


Use migration detention only as a measure of last resort and work towards alternatives.


Hva betyr dette? At kriminelle migranter bare skal slippes løs? Vi har allerede et enormt problem med migranter som går under jorda etter avslag.


Provide access to basic services for migrants.


Dette punktet utbroderes senere i object 15 til at man forplikter seg til at man sørger for at migranter har tilgang til grunnleggende tjenester og hva det betyr for skattebetaleren kan vi jo lett se for oss. Hva innbefatter grunnleggende tjenester? Er det gratis tannlege? Legehjelp? Her setter kun fantasien grenser, men vi vet det kommer til å koste. Gi dem alt eller bli saksøkt.


Eliminate all forms of discrimination and promote evidence-based public discourse to shape perceptions of migration.


Denne er skummel. Hva er diskriminering og hvem bestemmer om diskriminering har funnet sted? Bevis basert offentlig diskurs? Ja, jeg er jo av den oppfatning at jeg driver med nettopp dette. Men bevisene er overveldende på vår side, og peker ufravikelig på at innvandring i da særlig stor skala og fra kulturer sterkt avvikende fra vår er en dårlig ide. Men det er en diskurs meningseliten liker dårlig, da det ikke er slik de ønsker å forme vår oppfatning av innvandring. Det passer ikke inn i propagandaen som prøver å vinkle innvandring i utelukkende positivt lys.


Hvordan skal man eliminere diskriminering og rasisme som forekommer blant våre nye landsmenn? Det er naturligvis ikke hva denne avtalen handler om, det handler om oss fordomsfulle europeere.


Promote faster, safer and cheaper transfer of remittances and foster financial inclusion of migrants.


Her sørger avtalen for at våre skattepenger sendes trygt og billig ut av landet. Galskap.


Empower migrants and societies to realize full inclusion and social cohesion.


Om avtalen ikke allerede var virkelighetsfjern nok, ta en titt på ovenstående. Tror man virkelig at man i et multi- etnisk, multi kulturelt og multi- religiøst samfunn kan realisere social cohesion (sosialt samhold)? Dette vil uunngåelig føre til et splittet samfunn. FN tror i fulleste alvor at man kan spise kaken og samtidig også beholde den, de tror at de skal kunne empower migrant women - samtidig som at kvinneundertrykkende kulturer skal respekteres.


Når hvite europeere foretrekker å bo med sine egne, da kalles det rasisme og fremmedfrykt. Når muslimer gjør det samme kalles det mangfold. Det er åpenbart at dette ikke vil komme til å fungere!


We commit to eliminate all forms of discrimination, condemn and counter expressions, acts and manifestations of racism, racial discrimination, violence, xenophobia and related intolerance against all migrants in conformity with international human rights law.


Det er kun diskriminering og fremmedfrykt fra europeisk hold som problematiseres. Den eneste tolkningen vi kan gjøre her er at rasisme fra migranter, ifølge FN, er ikke- eksisterende.
Empower migrants and communities to denounce any acts of incitement to violence directed towards migrants by informing them of available mechanisms for redress, and ensure that those who actively participate in the commission of a hate crime targeting migrants are held accountable, in accordance with national legislation, while upholding international human rights law, in particular the right to freedom of expression


Dette punktet er forvirrende. Vold er ulovlig, men hva har det med freedom of expression å gjøre? Hva menes med acts of incitement? Kan man få kritisere Islam eller en liberal innvandringspolitikk? Hvis ikke så er FN's forståelse av ytringsfrihet verdiløs.


Vi vet at statistisk sett så er det større sansynlighet for at europeere blir utsatt for vold av migranter enn motsatt. Voldtektsbølgen som skyller over vest- Europa viser dette med tydelighet. Allikevel finner FN det viktig å bemyndige migrantene i å bekjempe "hatkriminalitet". Vold og trusler om vold er ulovlig, men nå er det i tillegg ulovlig å si "neger". Ytrer man et slikt ord skal man holdes "accountable". Dette er ikke noe annet enn Orwelsk.


Man bør holde seg for god for verbal trakassering. Men her ignorerer man den massive vold europeere utsettes for fra importerte mennesker som forakter dem, til fordel for ukvemsord fremsatt av frustrerte mennesker som er vitne til at deres kultur er i ferd med å gå under.Glissent oppmøte


Jeg regnet ikke med at det skulle komme store folkemengder på Eidsvolls plass i dag, og uansett har det lite å si for den endelige avgjørelsen. Folk er opptatt med andre ting mens våre ledere dolker folket i ryggen.

Kampen er ikke over. Vi kjemper videre.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar