Search
  • alt-right Buddha

Hva vil Abid Raja?

Kan Abid Raja være så snill å svare på hvem som skal sikre norsk kulturell identitet? Skal muslimene sikre norsk kulturell kontinuitet? Skal afrikanerne? Kineserne eller andre europeere kanskje? Heller ikke svenskene som er våre brødre kan det. Det er kun nordmenn som kan sikre norsk kulturell kontinuitet og det er så åpenbart at selv barn kan forstå det.Løgn og uredelig begrepsbruk


Raja liker ikke at man bruker begrepet migrant om folk som flykter fra krig og ulykke. Vi vil insistere på å bruke ordet migrant fordi det er nettopp det de er. Det øyeblikket de satte sine føtter i et fredelig land og valgte å tråkke videre – for bedre økonomiske betingelser – opphørte de å være flyktninger, per definisjon. Dette burde Raja vite.


Slutt å sammenlikne norske migranter i Amerika med dagens migranter i Europa. De som i sin tid kom til Amerika fikk ingenting gratis og måtte jobbe hardt for alt de hadde. Norske flyktninger i Sverige ble stilt krav til og risikerte å bli utvist om de ikke oppførte seg.Det er en annen løgn Raja fremmer og det er at Frp er imot å redde folk opp fra Middelhavet. Det er det ingen som mener, ikke engang «rasistene» i Selvstendighetspartiet. Vi mener bare at når man plukker de opp, så skal de tilbake til Nord- Afrikanske havner.

'

«Hvordan kan man lage handlingsplaner mot muslimhat når man legitimerer påstander om snikislamisering», spør Abid Raja seg. Hadde Raja vært redelig så hadde han protestert mot en handlingsplan som kun er rettet mot hat mot en bestemt gruppe mennesker. Når det gjelder snikislamiseringen så kan man sløyfe tilføyelsen «snik», nå er islamiseringen blitt så åpenbart at man må være blind og døv for ikke å få det med seg. Kan vi vær så snill få en offentlig debatt om islamiseringen? Slik at vi kan få frem alle nyansene i dette? Nei, det vil man ikke, for mens innvandrere, som i store trekk er muslimer, velter inn over grensen, så vil man for all del ikke debattere konsekvensene av dette demografiske skredet. Abid Raja vil bare forenkle problemet og fremstille det som en høyreekstrem konspirasjonsteori.Snikislamisering


Abid Raja liker ikke ordet snikislamisering, det gjør ikke jeg heller men der han mener det er brun skremselspropaganda, mener jeg begrepet er misvisende da det fremstilles som om det foregår i det skjulte, det gjør det som sagt ikke lenger. Faktum er at Norges muslimske befolkning har gått fra omtrent null til 200 000 på 50 år, den muslimske befolkningen har doblet seg hvert decennie. Det finnes intet bedre begrep for å beskrive hva det er som pågår, da denne religionen – på grunn av den demografiske utviklingen – tar stadig mer plass. Stadig mer islamisering er også å vente om vi følger Rajas anbefalinger om å ukritisk ta imot båtmigranter. Allerede nå kommer det ca. 30.000 hvert år til Norge, og kun et fåtall vil kunne forsørge seg selv i Norge i fremtiden. Vi påtar oss en umenneskelig byrde i form av nåværende og fremtidig økonomisk støtte til disse. Hvert eneste år øker den uten noe tegn på å gi noe fornuftig tilbake. Vold og voldtekts-statistikkene peker rett til værs, samfunnslimet løser seg opp og trygghet går motsatt vei.


Jeg vil stille et motspørsmål til Raja; Hva tenker Mari på 10 år fra Fjaler som har blitt gjengvoldtatt av noen av våre nye landsmenn som ifølge deres kultur var til pass for henne selv da hun kler seg som «en hore»? De som tror at slikt ikke pågår og ikke vil komme til å skje må tenke om igjen. Dette er kultur og tankesett som vi har importert i bøtter og spann og dette burde Abid Raja vite. Han burde vite at omtrent halvparten av kvinnene i pakistanske fengsler sitter der fordi de har blitt voldtatt, fordi det blir hevdet at det var deres feil at de ble voldtatt. De var fristerinner og menn i Pakistan har intet ansvar for å legge bånd på sine lyster.Befolkningsutskiftning


Noen sannsynlige tall viser at vi allerede bruker 1/6 av statsbudsjettet hvert år på innvandring. Tall som 250 milliarder hvert år er nesten uforståelig for den vanlige mannen i gata, men det tilsvarer ca. 132.500 Porsche cab. til 1,9 mill. pr. stk; eller 600 kilometer om man setter dem inntil hverandre - hvert eneste år unntatt de nye som får komme! Abid Raja må gjerne kalle det kasseapparat- mentalitet, men vi må forholde oss til virkeligheten og pengene må hentes et sted fra og det vil gå ut over helse og velferd.


Utover den økonomiske kostnaden har vi en demografisk og kulturell kostnad. Nordmenn kommer til å bli minoritet i eget land i slutten av dette århundre om vi ikke tråkker på bremsene. Allerede nå har 42% av alle nyfødte i Oslo innvandrerforeldre - en økning på 75% på mindre enn 18 år.


Vi ser hvordan det har gått for Sverige så vi vet hva vi har i vente. Barn må kjøres til og fra skolen og alle fritidsaktiviteter fordi de blir trakassert, banket opp og ranet av våre nye landsmenn som har fått det for seg at «svennejævler» er til for deres sadistiske forlystelser. Allerede nå blir våre barn hundset av kriminelle innvandrergjenger og det kommer bare til å bli verre, takket være Abid Raja og hans like.


Abid Raja «står på vakt og tier ikke når fellesskapet trues, når samholdet trues og flokken vår trues». Hvilket felleskap kan vi ha håp om når Raja selv påpekte i 2012 at store deler av den importerte muslimske befolkningen flaskes opp til å hate jøder og vestlige frihetsverdier. Tror han virkelig på sitt eget vrøvl om et multikulturelt felleskap? Han om noen burde forstå problematikken vi står overfor. Det vi hadde av felleskap har forvitret i et land som nå splittes opp i etniske og kulturelle enklaver.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar