Search
  • alt-right Buddha

Guds visdom vs menneskelig visdom

Mange mennesker i dag vil hevde at det tradisjonelle kristne verdensbildet er fullstendig blottet for logikk. Jeg vil langt på vei være enig. Men allikevel er det mange intelligente mennesker som velger å tro at virkeligheten er slik som beskrevet i bibelen. Jeg finner mye visdom der selv, men jeg mener også at man må ta boken med en klype salt.For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.

Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus.

1 Kor. 1.18


Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten.

1 Kor. 2:4


Vi forkynner et mysterium, sier Paulus, Guds skjulte visdom. Den tradisjonelle kristne tro er derfor tuftet på mysteriet Jesus Kristus. Hvordan kan han være Gud og samtidig menneske? Hvordan kan det være at hans død på korset frelser menneskeheten, men kun om man tror? Allerede tidlig i kristendommens historie forsto mange dette kun som dårskap. Deres egen logiske sans ble, som Paulus påpeker, en snublesten. Så det er ikke så rart at dette blir en umulighet for dagens vitenskapelig innstilte menneske.


Men, Paulus har rett når han sier at menneskelig visdom rent vitenskapshistorisk har vist seg ofte å være dårskap. En gang trodde man at jorda var flat, og det var logisk nok, for vi kan jo alle se at landskapet, rent bortsett fra en åsrygg eller haug histen og pisten, er flat. Men med en gang man går grundigere vitenskapelig til verks så får man et overblikk over tingene og så ser man at slik er det ikke. Men i det man får et nytt og bedre perspektiv på tingene betyr det på ingen måte at logikken er forkastet. Slik er det også med Guds skjulte visdom, den er logisk nok, bare med den forskjell at den gir det totale overblikk.


Jeg er helt på bølgelengde med vitenskapens innstillingen om at mennesket kan tenke Guds tanker etter, og at Guds veier på ingen måte er uransakelig. Nå er det ikke alltid slik at vitenskapsfolk tror på Gud og ja, de har tatt feil mange ganger i sine forsøk på å få det totale overblikk. Derfor bebreider jeg heller ikke de kristne for å være skeptisk overfor den materialistiske vitenskap. Jeg mener at det bør man være.


Gud skapte mennesket og mennesket skapte religion sier man innen Sikhismen. Jeg er så enig som man kan være, derfor mener jeg også man bør være skeptisk til religiøs dogmatikk. Er det ingen som vurderer verdens forskjelligartede teologier som menneskelig visdom i likhet med en rekke andre menneskeskapte ideologier? Er det ikke mulig at de kan ta feil og hvorfor skulle den kristne teologi være overlegen alle andre? Dette er jo en trossak selvfølgelig og vi er gjennom flere innlegg her på VD vitne til hvordan den kristne dogmatikk regelrett fengsler folks logiske sans. Her tror man på ramme alvor blandt annet at mennesker som ikke tror på Jesu stedfortredende død, vil brenne i helvetet. Man tror altså at Gud i sin uendelige visdom kun kan oppnå blidgjørelse ved å se sin egen sønn bli spikret til korset og at han blir sint på de som ikke kan tro på dette. Man mener det er uttrykk for Guddommelig rettferd at mennesket er født med synd arvet av Adam. Adam er den ansvarlige, men det er vi som må betale prisen.


De fleste kristne vil rynke på nesen når de hører om tilfeller i kommunistiske Nord-Korea, hvor man ikke bare blir dømt for å være motstander av kommunismen, men også dine slektninger og etterkommere blir dømt til opphold under grusomme forhold i konsentrasjonsleire. Men når Gud gjør det må det være rettferdig. Historien om Adam og syndefallet er et eventyr som inneholder evige sannheter, men når man tolker den bokstavelig faller den på sin egen urimelighet.


Hvorfor tror jeg så allikevel på Gud? Vel, jeg ser ingen grunn til å kaste babyen ut med badevannet. En analyse av terminologien er ikke en analyse av Guddommen.


Publisert på verdidebatt 11. jan 2013

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar