Search
  • alt-right Buddha

Feminister stiller aldri spørsmål ved det islamske patriarkatet

Updated: Mar 14, 2019

Hvorfor har muslimske land så store problemer med kvinnediskriminering og kan det ha noe med Islam å gjøre? Dette er et spørsmål mange feminister virker uinteresserte å se nærmere på. Det er enten ikke deres kamp, eller de lar seg overbevise av talskvinner som Linda Sarsour som er kjent for å spre løgn og propaganda. Feministene går for den lettvinte løsningen, for jeg tror de vet innerst inne at kvinnekamp på Islams arena er dødsens alvorlig.Vår egen Iman Meskini virker omtrent like ivrig som Linda Sarsour med å spre desinformasjon. Da hun gjestet dansk radio fikk hun kritiske spørsmål fra en innringer. Dette klippet går viralt på nettet i disse tider.


“Jeg forstår ikke og vil nok aldri komme til å forstå hvorfor dere frivillig lar dere undertrykke. Fakta er at det er menn som har innført hijab og påbudt kvinner å bære det”, konstaterer innringeren.


Hvorpå Iman Meskini svarer: “Du er også mann som nå forteller hva dette tørkle betyr for meg. Du er mann som forteller meg at jeg er undertrykt fordi jeg bærer hijab. Så hvorfor skal jeg høre på deg som også er mann og som ber meg om ikke å bære hijab.”


"Vi tror jo ikke at disse ordene er fra Muhammed, men at de er guds ord og Gud er hverken mann eller kvinne. Jeg forstår jo ikke hvordan man ikke kan tro på en Gud, men jeg respekterer det og jeg tror vi kommer veldig mye lenger med å respektere hverandre."Underkastelse


La oss ta det siste først, for her har Meskini faktisk et poeng. Det er lett for oss, som ser Muhammed som en falsk profet, å avvise de som oppriktig tror at han "kanaliserte" Guds ord. Men hun gir et feilaktig bilde av Islam. Det er mulig hun har koranverset - "til deg din religion og til meg min religion" - i tankene, men på grunn av abrogering har dette vers begrenset gyldighet. Islam er totalitært, den gir ikke rom til å respektere hverandres ulikheter. Den gir ingen annen mulighet enn å underkaste seg Islam. Islam er alt annet enn frihet og det er lett å dokumentere.


Det er ellers en underlig logikk hun kommer med her, men kanskje effektivt nok når man har med feminister å gjøre. Det er greit for Meskini at en mann som levde for 1400 år siden, hvis guddommelig diktat, dikterer hennes hodeplagg. Gud er ikke en mann så da er det godkjent- stempel fra feministene per automatikk. Men når en mannlig innringer på dansk radio stiller kritiske spørsmål, da vil hun ha seg frabedt at han som mann skal fortelle henne om hvorvidt hun skal bære religiøst hodeplagg eller ei. Ved et intellektuelt krumspring ble Islam snudd opp ned og var nå plutselig “superprogressiv” og “kvinnefrigjørende”.


“Patriarkatet fikk en på kjeften”, var konklusjonen. De idiotiske venstrefeministene i Aftonbladet går fem på og hyller denne, i deres forskrudde virkelighet, “frigjorte” kvinnen. For det første så påpeker spørsmålstilleren kun fakta ved Islams kvinnefiendtlige ideologi, for det andre var det åpenbart aldri hans intensjon å diktere hennes hodeplagg. Det var heller det rake motsatte. Uavhengig av hva hijab betyr for Meskini, uavhengig om hun har valgt å bære hijab eller ikke, så er hijab påbudt av Koranen og hadith. Det kommer vi ikke vekk fra. Velger man å ikke følge koranens minste påbud blir man av samme bok ansett som apostat eller frafallen. Ifølge koranen og hadith er det dødsstraff som gjelder for apostasi.


Heldigvis er dødstraff for apostasi vanskelig å håndheve blandt muslimer i vesten, men det er ikke uvanlig med drapstrusler om man som muslim velger å ikke leve etter strenge islamske regler. Fenomenet æresdrap er vi blitt godt kjent med og kvinner som tar livet av seg eller “faller ned fra balkonger” er blitt utbredt. Samtidig med alt dette er Iman Meskini frekk nok til å hevde følgende: “Mitt budskap i det meste av det jeg gjør, handler egentlig om friheten til å være seg selv. Friheten til å være noe annet enn det alle andre er.”


Bedriver Meskini Taqqiya eller er hun bare uvitende om sin egen religion? Hun er i så fall ikke den eneste. Uvitende feminister og andre liberale vestlige sitter igjen med inntrykket av at man i Islam kan ta seg like store tolkningsfriheter som man gjør i kristendommen. Ja, jeg vet at det finnes moderate muslimer som i virkeligheten kun er muslimer ved navn. Disse befester bare ytterligere vestens feilaktige forståelse av Islams ideologi mens demografien utvikler seg til fordel for en fremtidig Islamsk maktovertakelse. Nåde oss og disse frafalne om Islam tar over makten.Islam er kvinneundertrykkende


Vi er vitne til at unge jenter blir påtvunget hijab, noen ganger allerede i barnehagealder. Da er de ekteskapsmateriale og barndommen er over for mange av disse stakkars jentene. Så må Meskini gjerne fortsette å late som at hun er en frigjort muslim, vi lever i et fritt land og jeg kan ikke stoppe henne. Jeg er dog ikke i tvil om at Islam er kvinneundertrykkende, og så lenge ytringsfriheten tillater det kommer jeg til å påpeke dette.


Den islamske staten publiserte en pamflett, grundig fundamentert i Koranen og Hadith, med detaljerte kjøreregler for hold av slaver generelt og sexslaver spesielt. Man kan omtrent gjøre hva man vil med disse slavene men man kan ikke ha sex med andre folks slaver, bare dine egne slaver. Kjekt å vite.


Gud er ikke en mann ifølge Islam, men Islams teologi er en gavepakke til patriarkatet. Den utviser et kvinnesyn som selv fra et vestlig mannsjåvinistiskt perspektiv kan sjokkere enhver:


En manns vitnemål er verdt dobbelt så mye som en kvinnes vitnemål (Quran 2:282).


Det ovenstående utdypes ytterligere i Sahi Bukhari hvor Muhammed forklarer at kvinners vitnemål teller mindre på grunn av deres mangelfulle intellekt. Dette spesifikke kvinnesynet har gjort det enormt vanskelig for kvinner i den islamske verden å føre vitnemål mot menn i rettsaker. I følge Amnesty blir omtrent halvparten av alle kvinner i Pakistan, som er offer for voldtekt, dømt for utukt.


En kvinne har å underordne seg mannen (Quran 4:34).


Det er legitimt å slå kvinner om de er ulydige (Quran 4:34).


En studie av Human Rights Watch viser at 85% av kvinner i Afghanistan har opplevd vold av psykisk, fysisk og seksuell karakter samt tvangsekteskap.


Som mann står du fritt til å plante din sæd i dine hustruer når og hvor mange ganger du vil (Quran 2:223).


En hustru har derfor ingen rett til å nekte sin ektemann samleie.


Kvinner bør heller ikke ferdes alene, men bør eskorteres og passes på av en mannlig slektning. Dette dreier seg etter sigende ikke om å innskrenke kvinners frihet men unnskyldes med at det handler om å beskytte kvinner mot seksuell trakkasering.


Vi hadde voldtekter i Norge også før vi fikk innvandring, men seksuell trakassering av voldelig karakter har tidligere i moderne tid vært et minimalt problem. Det er derfor viktig å påpeke en interessant sammenheng mellom vekst i antall overfallsvoldtekter i takt med at innvandring fra hovedsaklig muslimske land har tiltatt. Vi vet at statistikken over overfallsvoldtekter og gjengvoldtekter domineres av menn fra muslimske land. Kan dette ha noe med Islam å gjøre mon tro?


Det finnes nok av studier som viser Islams negative effekt på samfunnet, men venstresiden velger å lukke øynene for realitetene. Man har investert mye prestisje og lang karriere på den multikulturelle drøm. Det sitter langt inne å innrømme at man har tatt feil og at folk som Carl I. Hagen hadde rett.


Publisert i Resett - 14. Mars, 2019

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar