Search
  • alt-right Buddha

En debatt som truer med nederlag

Én mann har skylda. Alle har et ansvar, skriver Hege Ulstein i en kommentar i Dagsavisen. Hun refererer til det hun mener er det største problemet vi står overfor, høyreekstrem terror. Men høyresiden skal ta mesteparten ansvaret og helst kues til holde kjeft om konsekvensene av det multikulturelle samfunnsprosjekt.Er det en sammenheng mellom ord og handling? Er det sammenheng mellom ideologi og terror? Ja, det kan det nok være, men bare om ideologien oppfordrer til vold og terror. Problemet er ikke at Arbeiderpartiet peker på en slik sammenheng, men de henger problemet på feil knagg.


Man henger dette på mennesker og samfunnsdebattanter som aldri har oppfordret til vold men som kun peker på de problemene som oppstår ved en altfor liberal innvandringspolitikk. Ja, noen ganger settes ting på spissen. Men det gjør vi vel alle både til venstre og høyre.Utøya- hendelsen skjedde ikke i et vakuum


Når normale mennesker misliker en samfunnsutvikling så får det gjerne utslag i at man kanskje skriver leserinnlegg, engasjerer seg i politikken, går i demonstrasjonstog og i verste fall skriver noen sinte og lite gjennomtenkte kommentarer på sosiale medier. Psykisk ustabile mennesker reagerer på andre måter, både Breivik og Mannshaus er ypperlige eksempler på det.


Både Mannshaus og Breivik ble forklart tilregnelige og det sikkert med rette selv om ingen av dem er helt i vater. Men den doble standarden er tydelig da sykeliggjøringen av ekstremisme ser ut til, i større grad, å slå ut til fordel for islamistisk terror. Disse terroristene slipper lettere unna og før vi vet ordet av det er de igjen ute midt iblant oss, medisinert. Det å ville sprenge seg selv for å komme til paradiset er unektelig sykt, men det er like fullt en forestilling hentet fra islams egne skrifter. Men uansett hvordan det er med den saken så er det slik at det er flust av psykisk ustabile mennesker, de går gatelangs på grunn av en skadeskutt psykiatri og når man ikke vil «skru igjen krana» vil problemene ved vår liberale innvandringspolitikk vedvare. En farlig kombinasjon.


Det multikulturelle samfunnsprosjekt vil uvegerlig føre til at psykisk ustabile kommer til å tippe over, og det spiller egentlig liten rolle hvilken gruppe de skulle tilhøre. Våre egne eller det importerte utenforskapet.Debatten som ikke er ønsket


Venstresidens desperate forsøk på å klistre innvandringsrealister til forrykte drapsmenn er årsaken til at begreper som «Utøya- kortet» er blitt et fenomen. Når man kritiserer importerte problemstillinger så blir man ofte minnet på Anders Behring Breivik og Utøya. De trekkes frem hele tiden når innvandringsdebatten herjer på sosiale medier. Man klamrer seg fast til fenomenene Breivik og Mannshaus: Ikke se der, se heller her. Problemet er heller rasistiske nordmenn. Det har til og med gått så langt at noen folk tror at koranklossene som ligger strødd rundt omkring i Europeiske storbyer er på grunn av folk som Breivik og ikke importert terrorisme. Det bør derfor være legitimt å påpeke slike hersketeknikker, men det vil ikke Hege Ulstein ha noe av. Da er man nærmest høyreradikal, da bør man skamme seg og gå i seg selv.


For all del, jeg skal være enig i at det er noen av oss på høyresiden som bør skjerpe retorikken. Men samtidig virker det helt åpenbart at dette ikke handler om retorikk, det handler om å skyte ned en debatt. Det er en debatt som truer med nederlag for venstresiden og derfor ønsker man den naturligvis ikke og kjemper med nebb og klør for å unngå den. Man bruker mer enn gjerne skitne metoder. For Ulstein kan si at Fjordman selvfølgelig ikke har skyld men samtidig si at han ikke er en legitim debattant. Alt i samme åndedrag.


Han burde vært en selvfølgelig deltager i denne debatten. Om man oppriktig ønsker å komme til bunns i saken.


Jeg tør påstå at Fjordman, eller Peder Jensen som han egentlig heter, har hatt en ryddigere retorikk en hva jeg til tider har hatt. Jeg har aldri lagt skjul på min forbannelse over tingenes tilstand og har latt lire av meg et og annet i harme. Jeg beklager det mer enn gjerne men Peder Jensen har betalt en mye høyere pris og vært paria i snart 10 år og går fortsatt uten jobb. Det er ikke rettferdig og Ulstein har gjort sitt beste å henge 22 juli på hans skuldre. Det er uredelig fordi han ble misbrukt av en gal mann og har aldri selv oppfordret til vold, han har etter min vurdering vært en saklig kritiker av en liberal innvandringspolitikk.Effektiv knebling av debatten


Ulstein trekker frem et stunt fra NRK Satiriks som det fremste «bevis» på at hatprat er blitt dagligdags politisk tale. Utdrag av Behring Breiviks manifest ble oversatt og sendt inn som leserinnlegg. Men Ulstein unnlater å nevne at store deler av Breiviks manifest består av klipp og lim fra noen av de fremste og respekterte kritikere av islam og multikulturalisme og at det (løsrevet fra manifestets konklusjon) unektelig var noe fornuftig å finne i dette manifestet. For store deler av manifestet er faktisk ikke Breiviks verk, det er plagiat. Til og med wikipedia slapp ikke unna. Det er i den delen av manifestet som faktisk var skrevet av Breivik hvor ting sklir av hengslene. Det er når man leser dette at man forstår at mannen åpenbart ikke er frisk i hodet.


Med tendensiøse argumentasjonsrekker utviser Ulstein en manglende evne eller kanskje vilje til å skille klinten fra hveten. Breivik var en mann som ikke fant aksept i noe miljø, heller ikke det såkaldte innvandringskritiske miljø. De fleste forsto at mannen hadde en skrue løs. Breivik meldte seg ut av Frp fordi partiet ikke var radikalt nok. Dette alene burde ha renvasket partiet.


Hva mener hun for eksempel med at Breivik ikke var alene i sitt idéunivers? Hvilke idéer og beslektede tanker er det hun sikter til? Jo, snikislamisering. «Snikislamisering er en forestilling om at skjulte krefter forsøker å islamisere samfunnet, mot vår vilje og uten vår viten», fortsetter Ulstein.


Eurabia- teorien ja. En teori man forøvrig ikke trenger å ha noen som helst formening om selv om problemet med islamisering er høyst reelt. Det er en samfunnstendens som ikke er lov å påpeke for da fremmer man konspirasjonsteorier. Et effektivt knep for å kneble debatten.


Man kan altså ikke gi uttrykk for at det pågår en islamisering av samfunnet selv om det beviselig er slik. Hvorfor? Fordi noen tror det ligger en ondsinnet plan bak. Tygg litt på den logikken, om man i det hele tatt kan kalle det logikk. Men dette handler ikke om å irettesette «slem retorikk», det handler om å kneble en debatt. Det er slik venstresiden slår ned enhver debatt om den pågående demografiske utvikling som går i islams favør og som uunngåelig fører til en islamisering av samfunnet. Om det eksisterer en hemmelig ondsinnet plan bak det hele er revnende likegyldig, vi er ikke blinde, vi vet hva som foregår for vi har fulgt utviklingen, noen av oss fra dag én.


Ulstein trekker selv frem et ypperlig eksempel på islamisering når hun nevner kronprins Haakons besøk i moskéen hvor han ikke fikk håndhilse på en kvinnelig muslim. En bagatell vil nok hun mene, folk må vel få hilse slik de vil. Joda, for all del, men det er alle disse småsakene som til sammen flytter oss over til en ny normal. For islam handler om mer enn bare kutyme for hvordan man hilser på hverandre. Snart blir tvangsekteskap, æresdrap, islamistisk terrorisme, kjønnssegregasjon og kvinnelig kjønnslemlestelse den nye normalen. Sistnevnte bagatellisert av Ulstein tilbake i 2010.Mistenkeliggjøring


Men når man er så bekymret for sammenhengen mellom ord og handling så er det jo rart at venstresiden har en slik berøringsangst for islam. En ideologi vi vet oppfordrer til vold og terror. Den åpent voldelige kommunistgruppen Tjen Folket får fritt delta i 1. Mai demonstrasjoner arrangert av LO. Det ville vært utenkelig at for eksempel Frp ville tillatt Nordisk Motstandsbevegelse å delta i et av deres arrangement.


Ulstein burde være forsiktig med å anklage oss for mistenkeliggjøring etter denne artikkelen, hun gjør selv sitt beste for å stigmatisere og mistenkeliggjøre hennes politiske meningsmotstandere. Slikt fører til hets mot folk på høyresiden og det er noe venstresiden aldri blir stilt til ansvar for. Medias skjevrapportering radikaliserer langt fler enn Frp noen gang har gjort.


Saken er den at mistenkeliggjøring er helt innafor så lenge man kan belegge det i noe. Hvem påstår at alle muslimer går inn for en politisk maktovertakelse i vesten? Men vi vet at en organisasjon som Det muslimske brorskap har slike ambisjoner. Fordi de selv sier det. Dette er en virkelighet Ulstein nekter å forholde seg til.

16 views0 comments

Recent Posts

See All