Search
  • alt-right Buddha

Dagbladet om drapet på maren Ueland og Louise Vesterager Jespersen.

Forbryterne er ofre skriver dagbladet og henviser til hodekapperne i Atlasfjellene. Tanken er at de også er ofre og at det også er synd på disse.Det er et gjentakende mønster fra venstresiden å stakkarsliggjøre forbrytere og kriminelle, med mindre de er høyreradikale da selvfølgelig. Hva er så hensikten med å fremstille disse forbryterne som ofre? Hva er det man prøver å si?


Ofrene har ingenting med Islam å gjøre og det narrativet skinner allerede gjennom i overskriften. IS har kidnappet religionen må vite. For det står ingenting i Koranen om at vantros hoder skal kappes, og selv om det nettopp gjør det, så står det mye rart i bibelen også. Venstresiden vil aldri vedgå at Islam som religion og politisk ideologi er svært problematisk.


“Fattigdom, ydmykelser og mangel på håp er fellesnevneren for mange av de unge innbyggerne som bor i utkanten av Marrakech' by”, kan vi lese i dagbladet. Med andre ord peker man på sosioøkonomiske årsaker. Disse stakkars menneskene har hatt en vanskelig barndom, de er fattige, mangler utdanning og har ingen fremtidsutsikter. Mangel på utdanning gjorde at de ble lette ofre for hjernevask, samtidig unnlater man å nevne at det finnes talløse eksempler på muslimske terrorister fra høyere samfunnslag med høy utdanning.


Fattigdom er unektelig fælt, men det unnskylder ikke hva disse menn har gjort. Det er mange som har vokst opp i bunnløs fattigdom som aldri har gjort en flue fortjent. Når man sier at disse forbryterne er ofre tar man også ansvaret vekk fra dem. Det var ikke deres feil, må vite, de har blitt indoktrinert. Det var ingen som unnskyldte nazistene under krigen med at de var hjernevasket. De indoktrinerte har også et ansvar.


Jeg kan ikke se noe annet enn at dagbladet forsøker å ta fra forbryterne deres ansvar og ta fokus vekk fra Islam som ideologi og dets virkelige ofre, Maren Ueland og Lousia Vesterager Jespersen.Men som om ikke dette var nok, og dette illustrerer hvor dypt benektelsen av realitetene sitter, så står Marokkos ambassadør i all sin frekkhet og siterer følgende vers fra Koranen under Maren Uelands bisettelse:


…that whoever kills a person—unless it is for murder or corruption on earth—it is as if he killed the whole of mankind.

Quran 5,32


Det kan virke velment, men å sitere nettopp dette verset under bisettelsen, som et forsøk på å hvitvaske Islam, er en hån mot Maren Ueland. Dette er favorittsitatet fra de som ønsker å fremstille fredens religion som fredeligere enn den virkelig er, og med god grunn utelukker de alltid det følgende klargjørende vers 5,33:


The punishment for those who fight God and His Messenger, and strive to spread corruption on earth, is that they be killed, or crucified, or have their hands and feet cut off on opposite sides, or be banished from the land. That is to disgrace them in this life; and in the Hereafter they will have a terrible punishment.


Dette verset bærer i seg årsaken til at Maren Ueland og Louise Vesterager Jespersen ble drept av islamistene. Fordi de var "vantro" og fordi de vantro sprer korrupsjon på landjorden.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar