Search
  • alt-right Buddha

Brev til min fetterHyggelig å treffes i Røros. Håper du ikke er altfor sjokkert over mine synspunkter, men dette er noe som har opptatt meg de siste 6 år (ikke spesifikt covid selvfølgelig, men globalisme). Jeg forstår at du har stor tillit til styresmaktene og at du ønsker å ha et positivt perspektiv på livet. Jeg ønsker også å ha et positivt perspektiv på livet og jeg tror det er mange gode krefter i sving men jeg tror også at det er mange onde krefter i sving. Det er ikke alltid like selvfølgelig at de gode kreftene er å finne på venstresiden, det er nok litt både og. De store konfliktlinjene er heller ikke lenger å finne på den tradisjonelle høyre/venstre- aksen, den går i dag mer mellom nasjonalisme og globalisme.Vi lever i tider med store omveltninger som Martinus også har gjort oss oppmerksom på. Martinus var jo en varm talsmann for internasjonalt samarbeid og en fremtidig internasjonal verdensregjering. Grunnen til at jeg er motstander av en internasjonal verdensregjering (til tross for hva Martinus skriver) er at jeg mener tiden ikke er moden for slikt. Globalismen i dag skjer ikke på humanismens premisser, slik visse vil gi inntrykk av, men på finanselitens premisser. Med hva det måtte føre til av tyranni og undertrykkelse. Fremtiden ser ikke lys ut i dette øyeblikket (jeg er dog optimist på lang sikt) og vi må våge å heve vår røst mot det som er i ferd med å skje.


Martinus er i så måte ganske dagsaktuell:


Stk. 1240 [...] [kursiv:] Dette betyder naturligvis ikke, at alle „Politikere" og Lovgivere er Engle, tværtimod, et anseligt Antal af disse er endnu kun „Politikere" af egoistiske og dermed mere eller mindre af „forbryderiske" Hensyn, hvilket her vil sige: af Interesse for Gennemførelsen af det ene eller det andet samfundsskadelige og amoralske, men naturligvis for disse „Politikere"s Partis egoistiske Tilfredsstillelse fordelagtige, Lovforslag. At denne Art „Politikere" saa at sige er Genier i at camouflere deres i Virkeligheden lyssky „Politik" som ligefrem uundværlige Goder for Samfundet, ligegyldigt om det drejer sig om Røveri af andre Staters særlige Værdier og naturlige Fortrin eller Goder, deres Raastoffer, Mineralier eller særligt fordelagtige Landomraader, Havne og Byer etc. ad „diplomatiske" eller ad militære Veje, eller det drejer sig om Opnaaelsen af særlige altfor selviske Begærs Tilfredsstillelse indenfor deres eget Lands Omraader og paa Bekostning af deres mindre heldigt stillede Medborgere. At saadanne endnu „dyrisk" prægede „Politikere" egentlig er Samfundets største „Forbrydere" og er den største Hindring for de førstnævnte „Politikere"s Skabelse af virkelig Humanitet og Kultur i Statens Forhold til saavel Udlandet som til dens egne indre Anliggender, dens Borgeres daglige Liv og Velvære, kommer overdaadigt til Syne som Kendsgerning i den altfortærende og nedbrydende „Helvedes Ild", der under mange forskellige aabenlyse og camouflerede Former tilsammen udløser det, vi kalder „Krig", herunder ogsaa „Borgerkrig".


Jeg har involvert meg i den nasjonalistiske bevegelsen i Norge, og dette er jo ganske kontroversielt og folk blir opprørt. Men det er mange bra folk i den bevegelsen og mye bra energi, men det er også noen dårlige. Nå er jeg involvert i et norsk parti som heter Demokratene og det er et bra parti. Partiet er ikke altfor ytterliggående, selv om sikkert noen skulle mene dette. Det er mye entusiasme rundt dette partiet, mye fordi det er profesjonelle og dyktige folk som driver partiet. Tiden er overmoden i Norge for et slikt parti, og jeg utelukker ikke at de stormer inn på Stortinget til høsten.


Angående Covid- 19 og vaksinen så er det mye som «skurrer» i forhold til den informasjonen vi får servert. Tidlig i «pandemien» ble ikke ansiktsmasker anbefalt hverken av politikerne eller helsemyndighetene i Norge (FHI). FHI anbefaler fortsatt ikke ansiktsmasker men de har gitt etter for øvrige myndigheters press. Da Bent Høie (Vår helseminister) ble konfrontert med dette i fjor høst under et debattprogram på NRK (av en av de få dyktige journalistene NRK har) gikk Bent Høie til motangrep, men ikke på et vitenskapelig grunnlag. Han ville ha seg frabedt at Fredrik Solvang «skapte usikkerhet» om viktigheten av å bruke munnbind. Enten lyver han eller så vet han ikke bedre.


Det finnes mange seriøse motstemmer mot både pandemiens alvorlighetsgrad, tiltakene rundt pandemien og vaksinen. Men de får sjelden komme frem i mainstream media og det ser ut til å være regelen jevnt over i vestlige land (Sky News Australia er dog et interessant unntak). Facebook sensurerer aktivt all kritisk informasjon rundt covid-19 og det meste som er av kritikk til det bestående politiske paradigmet. Jeg har blitt sensurert flere ganger, nå sist for et par uker siden da jeg ble sperret fra å dele linker i to dager. Helt uten videre og uten å bli gitt en grunn for det.


Jeg deler masse på facebook, men det er godt mulig at dette «ghostes», og at det ikke kommer opp i folks feed. Dette er et effektivt sensurredskap facebook benytter seg av. Kan godt sende direkte til deg på messenger om du vil.


Min kone har en onkel, vegetar og selverklært kostholdsekspert. Han er en ganske progressiv person som langt på veg definerer seg på venstresiden og som ikke har noen som helst «høyre- ekstreme» tendenser, han sender meg en del linker på whatsapp.


Det siste han sendte meg var av et intervju med Dr. David Martin. Du burde ta deg tid til å se den. Han som intervjuer heter Reiner Fuellmich og er en tysk- amerikansk advokat som forbereder søksmål mot WHO. Om han kommer noen veg med dette søksmålet gjenstår å se, men han intervjuer mange interessante og ikke minst kompetente personer.Håper du får en fortsatt fin sommer og god tur hjem,
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar