Search
  • alt-right Buddha

Befolkningsutskiftning

Updated: Jan 10, 2019

I 2015 våknet jeg for alvor opp og innså galskapen i vår innvandringspolitikk. Den utløsende årsak var selvfølgelig migrantkrisen. Med vantro var jeg vitne til at folk fra Afrika og Midtøsten veltet inn over grensene og ingen myndighetspersoner løftet en finger for å få stoppet det. Over 5000 mennesker kom over den norsk-russiske grensen før en myndighetsperson skar gjennom og fant ut at det kunne være lurt å følge vanlig prosedyre, nekte alle uten visum inngang. I flere måneder var vanlig prosedyre satt til side. Hvorfor?


Noen omfattende konspirasjon er det nok ikke snakk om i dette ovenfor beskrevne tilfellet. Tafattheten blandt våre politiske ledere handler mer om godhets- signalisering og frykten for å bli stemplet som rasist. Men det ligger noe mer her. Når man masseimporterer mennesker fra andre verdensdeler så vil man før eller senere komme til å oppløse den nasjonale identitet. Er det nettopp dette EU vil? De truer de land i unionen som motsetter seg flyktingkvoter. Nå nylig gikk Angela Merkel ut og oppfordret europeiske land å gi opp sin nasjonale suverenitet til fordel for EU- prosjektet. Hva så med folkeviljen? Folket er bare individer som bor i et land og som ikke definerer seg som tyskere.


Det er tydelig at det arbeides iherdig for å knuse den nasjonale identitet. Derfor beundrer jeg de øst- europeiske nasjoner som våger å stå opp mot EU- tyranniet og jeg skammer meg tilsvarende mye over Norges EU- servile spyttslikkere av noen ledere.


Det er harde ord, men jeg har omtrent ingenting annet enn forakt for dem.Nasjonalisme er en selvfølge


For de fleste av oss er det en selvfølge at det i enhver nasjon eksisterer en nasjonal identitet som er knyttet opp til etnisitet og kultur. Slik bør det også være. Noen nasjoner er riktignok delt opp i forskjellige etniske grupperinger og kulturer, med de gnisninger og konflikter dette måtte medføre. Men dette er ikke en ideell situasjon for noen da multikulturelle og multietniske stater har i seg et konfliktpotensiale som i ytterste konsekvens kan rive nasjonen fra hverandre. Derfor er det også beviselig slik at det er de nasjonene med størst grad av etnisk og kulturell homogenitet som er de mest stabile.


Det er ingen som klager over at det er for mange svarte afrikanere i Nigeria. Land som Japan beskytter, med all rett, sin etniske og kulturelle homogenitet. Dette var også en selvfølge i Norge for 50 år siden eller mer. Våre besteforeldre var nasjonalister og ingen av de ble beskyldt for å være nazister av den grunn.


"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

Tage Erlander


Vestlige land har i løpet av en generasjon eller to fått ting snudd helt på hodet. Propagandakjøret fra mainstream media er at vi skal være etnisk og kulturelt mangfoldige. Hvite europeere skal utryddes og det applauderes av den politiske og akademiske eliten. Om du ikke tror meg kan du spørre Joe Biden, Noel Ignatiev, tyske politikere som Gregor Gysi og Stefanie Von Berg. Barbara Spectre, lederen for organisasjonen Paideia i Sverige tweeter det. Jeg kunne fotsatt å nevne i fleng. Angela Merkel mer enn antyder det når hun nekter folket en nasjonal identitet. Det er mange prominente jødiske individer og organisasjoner som promoterer dette, men ønsker de det samme for Israel?Masseinnvandring


Like sikkert som amen i kirka så vil du bli beskyldt for rasisme om du som hvit kaukasoid ønsker å bevare din nasjons etniske og kulturelle egenart. Det hersker et enormt press på hvite vestlige land å akseptere innvandring i stor skala fra land i Midtøsten og Afrika. Det EU´s lederskap gjør for å forhindre at Europa flommer over av migranter fra tredje verden er mest for syns skyld. “Wir schaffen das”, sa Angela Merkel og signaliserte til alle arabere med smarttelefon at det bare var å komme.


“Pit race against race, religion against religion, prejudice against prejudice. Divide and conquer! We must not let that happen here.”

Eleanor Roosevelt


Begrepet "Konspirasjonsteoretiker" er et epitet som brukes bevisst for å diskreditere. Noen konspirasjonsteorier er dog reelle, og denne kan se ut til å være det. Labour Party i Storbritannia åpnet i sin tid opp for masseinnvandring av kyniske politiske årsaker og unnskyldte det med at man trengte arbeidskraft. Det ble bevisst holdt skjult, men det var en villet politikk hvis egentlige hensikt var å endre landet radikalt. Det er derfor ikke merkelig at det konkluderes at globalisteliten ønsker å knuse all nasjonal identitet. En nasjon som er splittet og balkanisert, med en befolkning uten felles språk, kultur eller historie er lettere å herske over.


Uansett hva man måtte mene om den saken så må man våge å stille spørsmål og i den anledning skal vi se nærmere på en svært interessant men relativt ukjent historisk person."same insane shit as Mein Kampf, just aimed in the opposite direction"Richard Coudenhove- Kalergi.


Karlsprisen deles ut årlig av byen Aachen og tildeles de som har arbeidet for tettere europeisk samarbeid. Kjøpmannen Kurt Pfeiffer var initiativtaker for denne prisen og han la ikke skjul på at initiativet var inspirert av Coudenhove- Kalergis Pan- Europeiske union, som skulle bli det ideologiske grunnlaget og forløperen for den europeiske union. Richard Nikolaus Coudenhove- Kalergi skulle også bli den første til å motta prisen i 1950. Prisen kunne like gjerne ha båret hans navn.


Hvem er så denne mannen Coudenhove- Kalergi? Fra visse nettsider får vi vite at han var initiativtakeren til en djevelsk plan om å utrydde hvite Europeere. Det er ikke snakk om aktivt massedrap, men heller en genetisk oppblanding av forskjellige etnisiteter som i fremtiden vil utgjøre et nytt europeisk folk. En bastard av afrikanske, asiatiske og europeiske folk. Om man skulle mene at dette ikke er noe å mase om så ligger prosjektet hans godt innenfor FN´s definisjon på etnisk rensing. Det største folkemord i historien.


Helvetet er jo som kjent brolagt med gode intensjoner og jeg tror Coudenhove- Kalergi er et godt eksempel på dette. Jeg har jo bare så vidt begynt å skrape i overflaten men jeg tror ikke han nødvendigvis var en ond mann, og man kan lett komme til å tro på fredsprosjektet hans om man unngår å reflektere dypere rundt hans ideologi. Den elitistiske tankegangen er åpenbart problematisk og man aner katastrofen i det øyeblikket visjonene blir til et politisk prosjekt, og det er vi vitne til i dag. Masseinnvandringen har brakt med seg mennesker med et voldskapital som vi ikke har sett maken til i vår del av verden på svært lenge. Listen over ofre begynner å bli lang.


Han var overbevist om at jødene var en åndelig overlegen rase, formet av tusen år med europeisk forfølgelse. I kraft av dette så han for seg at de skulle utgjøre en hersker- elite som skulle ha all makt på denne planeten og det ser ut til at nøkkelpersoner blandt den jødiske eliten var tiltrukket av idéen.


Det er oppsiktsvekkende hvor lite kjent han er, med tanke på at han er som EU´s gudfar å regne. De konspiratorisk anlagte kan fort mistenke at det ikke akkurat er noen tilfeldighet. Jeg hadde selv ingen anelse om mannens eksistens før for et par år siden og det er først nå jeg har tatt en nærmere titt på ham. Bøkene hans er vanskelige om enn ikke umulig å oppdrive i engelske oversettelser, og det i seg selv er jo ganske oppsiktsvekkende. Det finnes oversettelser på nettet, men uvisst om disse er tilfredstillende. Jeg fant dog et utdrag i Wikipedia fra hans bok Praktischer Idealismus:


The man of the future will be of mixed race. Today's races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian- Negroid, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.


Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process. No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe. Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility by the Grace of Spirit. This happened at the moment when Europe's feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation.EU og den Pan- Europeiske Union


Det første naturlige spørsmålet som jeg stiller meg er (utover EU´s nasjonalsang og logo) om det kan være en sammenheng mellom Coudenhove- Kalergis visjon og masseinnvandringen vi ser utfolde seg nå.


EU´s lederskap ser ut til å strekke seg langt for å leve opp til den Pan- Europeiske Unions visjon om en etnisk oppblandet europeisk befolkning. Det snakkes mye om at det ikke lar seg gjøre å stoppe strømmen av migranter, men det vet vi er det rene sludder, da både Ungarn og Polen er gode eksempler på at det lar seg gjøre om det er politisk vilje til det. Det virker som sagt fullstendig åpenbart at den Europeiske union i stor grad styres av mennesker som ikke har noe som helst ønske om å begrense innvandringen til Europa.


Men en viss kontroll må de ha på innvandringen, som vi skal komme tilbake til, slik at europeerne ikke blir for alarmerte, og det betales millioner av euro til nord afrikanske land som en forsterket grensekontroll. Den europeiske kyst- og grensevaktbyrå – Frontex skal styrkes med opp til 10 000 grensevakter, men dette kan fort føre til flere asylsøkere da ingen av dem kan nekte migranter å levere en asylsøknad. Asylretten står uansett fjellstøtt. Dette er også et byrå som virker mer opptatt av å hjelpe menneskesmuglere enn å gjøre jobben sin.


I tillegg har vi en rekke NGO´er som fritt patruljerer stadig nærmere Libyas kyst for å hente migranter. En del av disse organisasjonene er finansiert av George Soros.George Soros og Open Society Foundation


Soros er en innflytelsesrik billionær som ønsker at Europa skal ta inn en million migranter fra tredje verden hvert eneste år. Hans innflytelse blandt diverse verdensledere og EU pampene kan ikke underdrives. Hans organisasjon Open society foundation skryter av å ha tallrike møter med EU- kommisjonen. Han har 226 venner og allierte i Europaparlamentet. Får noen av disse menneskene bestikkelser av denne mannen mon tro?


Soros kritiserte Merkel for hennes åpne dør- politikk, men ikke fordi han ønsker en restriktiv innvandringspolitikk, snarere tvert imot. For mange innvandrere på en gang kan skape panikk blandt befolkningen og dermed generere en pull- faktor, eller forstyrre en sakte men sikker plan for ødeleggelse av de europeiske nasjoners nasjonale identitet. Med allegorien om den kokte frosken i bakhodet forstår man godt at det er bedre med en sakte men ubønnhørig påfyll med migranter. Den europeiske befolkningen når ikke å reagere før det er for sent.


Det er viktig å få med her til slutt at jeg tror ikke de aller fleste politikere er en del av en ondsinnet konspirasjon og har ikke ønsket Europas undergang. Problemet er sammensatt. Noen ønsker på en svært kynisk måte å radikalt endre de vestlige nasjonalstater samt å "rub the right´s nose in multiculturalism" som Andrew Neather påpekte og det har de jo langt på veg lykkes med. Andre går med skylapper og er overbevist om at multikulturalisme faktisk er bra, og forklarer vekk alle problemer med sosioøkonomiske årsaker. Disse forstår ikke alvoret og ser ut til å lide under en form for vrangforestilling. Andre ser problemet men er ikke modige nok til å protestere. Uansett vil det ikke overraske meg om de aller fleste av disse aldri har hørt om Coudenhove- kalergi.


Men om det skulle være en tilfeldighet eller ikke, så ser vi unektelig en sammenheng mellom Coudenhove- Kalergis visjoner og det vi ser utspille seg historisk. Vi vet at han hadde et omfattende kontaktnett med meget mektige og innflytelsesrike individer, og vi vet at det ligger mye makt utenfor demokratiske hender.


Men alt håp er ikke ute. Den demografiske utviklingen ser stygg ut, men den høyrepopulistiske vinden blåser ufortrødent over hele Europa.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar