Search
  • alt-right Buddha

Antirasistisk Senters dobbeltmoral

Updated: Jan 12, 2019

Per Willy Amundsen skapte brudulje da han foreslo tiltak for å senke barneproduksjonen blandt innvandrere.


– Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen til TV 2.


Dette utsagnet fikk Rune Berglund Steen til å reagere. Han syns det var helt forferdelig at Amundsen “i essens sier at han ikke ønsket for mange barn av en viss type – med mørk hud – med muslimsk bakgrunn, osv.”Men hva vil Berglund Steen? Vil han ha et enda større utenforskap? Vil han at den norske befolkningen skal forsvinne? Vil han at vi skal vannes ut så mye at vi mister vår norske identitet slik at Norge som vi kjenner det skal forvinne helt? Vil han at Islam skal ta styringen i dette landet om et par generasjoner? Jeg frykter det verste med tanke på hva hans kollega Ervin Kohn sa.


For det er nettopp dette som er i ferd med å skje. Vet Berglund Steen at han jobber for å gjøre nordmenn til minoritet i sitt eget land? Vet han at det i ytterste konsekvens er folkemord han driver med og at dette er straffbart i følge FN.


Amundsen er rasist sier Berglund Steen. Men Berglund Steen er rasist mot sitt eget folk. Hans organisasjon jobber aktivt for at Norge skal ha en meget liberal innvandringspolitikk. Med de konsekvensene det skulle føre med seg i form av et større utenforskap, mer kriminalitet, oppsplitting av samfunnet og redusert sosial tillit.


Barn er barn, uansett hvor de kommer fra og de bør i utgangspunktet holdes utenfor denne konflikten. Men når det er sagt så er det bare å konstatere at muslimske barn ikke er like ønsket i Norge. Det gjør meg vondt å si det for det er harde ord som har potensiale til å såre. Det er ikke barnas feil heller, de er ofre for historiens gang, og Berglund Steen bruker de som gissel for sin sak.


Realiteten er den at barn ikke forblir barn i all evighet, de indoktrineres til å hate kristne, jøder og vestlige generelt. Det vet vi. Hver eneste muslim som kommer til Norge eller blir født i Norge er potensielt anti- norske. Det betyr ikke at alle er det. Vi ser at noen enkeltindivider bryter med Islam og ønsker å bli en del av Norge. Men i store trekk er det ikke det bildet vi ser. Den indoktrineringen vi vet skjer i norske og europeiske moskeer fører til et økt konfliknivå.


Den rasismen som spys ut fra moskeer verden over vil ikke Antirasistisk senter forholde seg til. Da vil de heller sende søkende norsk ungdom rett i fanget på ekstremister. De har gjort alt som står i sin makt for å dekke over massivt med overgrep og systematisk diskriminering grunnet hudfarge og religion. Arrangert ekteskap skal forsvares, en tradisjon som knapt kan gjennomføres uten voldtekt i ekteskapet fra dag en. Barneekteskap inngått i leiligheter og moskeer i Norge skal ikke snakkes om. Islam og moskeer skal forsvares – til tross for at islam er en ”religion” som systematisk i sitt lovverk undertrykker kvinner og ikke-muslimer, og generelt er diskriminerende i sitt grunnvesen.


Vi vil alltid ha uenigheter i innvandringspolitikken, men noen former for retorikk og politikk bør man simpelthen holde seg for god for, skriver Berglund Steen. Det som dette egentlig handler om er at innvandringspolitikken ikke må presenteres slik at den truer Antirasistisk senters visjon om et multikulturelt Norge. Majonesen må ikke kunne puttes tilbake igjen i tuben må vite.


Jeg mener vi bør ha en retorikk som sier klart fra hva vi vil med innvandringspolitikken. Jeg mener at Amundsens forslag er velment, men for puslete og det er for sent. Amundsens foreslåtte politikk vil ikke ha noen særlig reduserende effekt på den demografiske utviklingen. Det må hardere midler til og da snakker vi repatriering.


Vi skal ikke ha en stor befolkning av muslimer i Norge. Ikke fordi vi hater den enkelte muslim, men fordi vi er vitne til at muslimene i store trekk ikke ønsker å assimileres. De vil ha sine egne segregerte samfunn og det kan vi ikke akseptere i vårt land. Selv om ikke alle muslimer er hatefulle mot oss så vil deres tilstedeværelse allikevel utgjør en trussel for Norge og det norske folk. Fordi en ganske stor andel av dem er å regne som fundamentalister. Fordi deres lederskap gir klart uttrykk for at de ønsker å ta over styringen i Europa og dermed også i Norge. Fordi de også er i ferd med å lykkes med dette i form av stor innvandring og ikke minst store barnekull.


Organisasjoner som antirasistisk senter med folk som Berglund Steen og Ervin Kohn i førersetet er med og fasiliterer dette. Det er et svik og det skal vi rope høyt om.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Hamar